Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie
» Projekty » Modernizacja oczyszczalni ścieków .. » Informacja o projekcie
Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Logo Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko
Logo PUIK
Logo Unia Europejska Fundusz Spójności

Informacja o projekcie

Tytuł projektu : "Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej"

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie

Całkowity koszt realizacji : 92 114 253,69 PLN

Wydatki kwalifikowalne : 55 782 268,69 PLN

Kwota dofinansowania : 47 414 928,38 PLN

Źródło finansowania:

Unia Europejska, Fundusz Spójności, POIiŚ 2014-2020 poprzez NFOŚiGW : 47 414 928,38 PLN

Beneficjent : Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp.z.o.o. : 44 699 325,31 PLN, w tym pożyczka z NFOŚiGW w wysokości 18 726 858 PLN

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia według umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-0098/17-00: 31.01.2023

Cele projektu - wskaźniki rezultatu bezpośredniego:

  • Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków
  • Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej
  • Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej
  • Modernizacje dwóch sieciowych przepompowni ścieków
  • Modernizacja stacji uzdatniania wody
  • Zakup pojazdów specjalistycznych