Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie
» Projekty » Renowacja metodą bezwykopową sieci kanal

PROJEKTY

Renowacja metodą bezwykopową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Browarnej w Łukowie
Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łukowie