Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie
» Przetargi » Przetargi

Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie - Kontrakt Nr 1: Zadanie nr 1

2018-08-29 10:20:33

Data wprowadzenia przetargu
2018-08-29 09:44:12
Stan
Postępowania w toku
Termin składania ofert
2018-10-19 13:00:00
Dostępne materiały do pobraniaWezwanie wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego

×

×

Odpowiedź zamawiającego na odwołanie

×

×

Zmiany SIWZ

×

×

Pytania i odpowiedzi - seria I

×
×