Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie
» Przetargi » Przetargi

Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie - Kontrakt Nr 1: Zadanie nr 1

2018-11-19 09:21:35

Zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu:

2018-10-15 10:24:35

Zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu:


2018-08-29 10:20:33

Data wprowadzenia przetargu
2018-08-29 09:44:12
Stan
Postępowania w toku
Termin składania ofert
2018-12-05 13:00:00
Dostępne materiały do pobrania


Wezwanie wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego

×

×

Odpowiedź zamawiającego na odwołanie

×

×

Zmiany 1 SIWZ

×

×

Zmiany 2 SIWZ

×

×

Zmiany 3 SIWZ

×

×

Pytania i odpowiedzi - seria 1

×
×

Pytania i odpowiedzi - seria 2

×
×

Pytania i odpowiedzi - seria 3

×
×

Pytania i odpowiedzi - seria 4

×
×

Pytania i odpowiedzi - seria 5

×
×

Pytania i odpowiedzi - seria 6

×
×