Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie
» Przetargi » Przetargi

Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie - Kontrakt Nr 1: Zadanie nr 1

2018-11-19 09:21:35

Zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu:

2018-10-15 10:24:35

Zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu:


2018-08-29 10:20:33

Data wprowadzenia przetargu
2018-08-29 09:44:12
Stan
Postępowanie rozstrzygnięte
Informacja o unieważnieniu

×

×

Informacja z otwarcia ofert

×

×

Odpowiedź zamawiającego na odwołanie

×

×

Wezwanie wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego

×

×

Zmiany SIWZ

×

17.09.2018

10.10.2018

19.11.2018

×

Pytania i odpowiedzi

×
×