Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie
» Przetargi » Przetargi

Zakup oleju napędowego i etyliny z tankowaniem pojazdów w roku 2019/20 przez PUIK Sp. z o.o. w Łukowie

2018-11-29 10:49:35

OGŁOSZENIE - INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ TERMINIE PO UPŁYWIE KTÓREGO UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE BYĆ ZAWARTA

W związku z rozstrzygnięciem postępowania na "Zakup oleju napędowego i etyliny z tankowaniem pojazdów w roku 2019/20 przez PUIK Sp. z o.o. w Łukowie", na podstawie Art. 92 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z 2016 r., poz. 831, 996, poz. 1020, 2017 r. poz.1579) Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie zawiadamia co następuje:
1.    W postępowaniu wpłynęły dwie ważne oferty. Została wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawcy "ŁUKPETROL" Sp. J. ul. Zbożowa 2a, 21-400 Łuków, z upustem 5,20%. i ceną brutto 4,85 zł/l ON, której przyznano następującą ilość punktów: za kryterium 1 upust - 85,00 pkt. za kryterium 2 cena- 13,00 pkt., łącznie – 98,00 pkt.
2.    Oferta Wykonawcy PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W ŁUKOWIE S.A. ul. Piłsudskiego 29, 21-400 Łuków,
z upustem 3,20%, i ceną brutto 5,33 zł/l ON, oraz możliwością tankowania przy użyciu kart paliwowych  uzyskała: za kryterium 1 upust– 52,30 pkt., za kryterium 2 cena– 11,80 pkt., za kryterium 3 karta paliwowa – 2 pkt. łącznie – 66,10 pkt.        
3.     Umowa zostanie podpisana w siedzibie Przedsiębiorstwa PUIK Sp. z o.o. w Łukowie przy ul. Partyzantów 6b z Wykonawcą którego oferta została  wybrana  jako najkorzystniejsza tj. firmą "ŁUKPETROL" Sp.J. ul. Zbożowa 2a, 21-400 Łuków, po upływie 10 dni, od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zarząd PUIK Sp. z o.o.

Łuków dn. 29.11.2018 r.

Data wprowadzenia przetargu
2018-10-15 12:19:40
Stan
Postępowanie rozstrzygnięte