Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie
» Przetargi » Przetargi

Sprzedaż Ford Transit (rok prod.2003, przebieg: 265 tys.km)

2019-07-02 11:09:52
Oferta nieaktualna. Samochód Ford Transit - sprzedany.
2019-05-27 14:09:52

OGŁOSZENIE
o sprzedaży Ford Transit

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie podaje niniejszym do wiadomości, że posiada do sprzedaży samochód ciężarowy o ładowności do 3,5t typu Bus marki Ford model Transit z 2003r:

Samochód ciężarowy do 3,5t:
        TYP: Bus , marka Ford model Transit 280 S
        ROK PROD: 2003
        Przebieg: 265 tys. Km
        Nr rejestracyjny: LLU V581
 
Sprzedawany samochód jest niesprawny,  ma uszkodzoną skrzynię biegów, był eksploatowany w Przedsiębiorstwie PUIK przez 16 lat.  Posiada aktualne ubezpieczenie i aktualne badanie techniczne ważne do 09.10.2019r.

Samochód można oglądać w dni robocze od godz. 8:00 do 14:00 na Oczyszczalni Ścieków w Łukowie ul. Prusa 14.

Osobą upoważnioną do kontaktów z zainteresowanymi jest Pan Tomasz Makówka tel.(0-25) 798 23 71 w godz. 8:00-14:00.

Przedsiębiorstwo sprzeda w/w samochód w stanie technicznym takim, w jakim znajduje się w chwili sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady i usterki techniczne. Cena minimalna 1500,00 złotych brutto.

Oferty z ceną prosimy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na Ford Transit do dnia 31.05.2019 r. do godziny 12:00 w sekretariacie PUIK sp. z o.o. w Łukowie ul. Partyzantów 6B.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2019r. o godz. 12:15.

Oferty, które nie będą zawierały konkretnej ceny podanej w złotych PLN lub będą z ceną niższą od minimalnej zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane. Przekazanie wylicytowanego samochodu z dokumentami do rejestracji odbędzie się po wpłaceniu zaoferowanej kwoty w terminie do 14 dni od dnia otwarcia ofert. Brak wpłaty w podanym terminie oznacza rezygnację z zakupu.
 Załączone zdjęcia przedstawiają sprzedawany samochód.
        
Zapraszamy.
Zarząd PUIK Sp. z o.o.
Łuków dn. 27.05.2019r.

Data wprowadzenia przetargu
2019-05-27 14:09:52
Stan
Postępowania zakończone