Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie
» Przetargi » Przetargi

Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Zagrodowej i przyległych w Łukowie

2019-07-26 14:20:08

Informuje, że  w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy:
MEL-KAN Sp. z o.o. 21-400 Łuków, Ryżki 76c z ceną ofertową: 360 992,21 zł (brutto)

Data wprowadzenia przetargu
2019-07-08 15:01:08
Stan
Postępowania zakończone