Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie
» Przetargi » Przetargi

Sprzedaż urządzeń komór osadu czynnego

2019-09-30 14:05:31

OGŁOSZENIE
o sprzedaży urządzeń komór osadu czynnego  

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie podaje niniejszym do wiadomości, że posiada do sprzedaży n/w urządzenia zdemontowane z komór osadu czynnego:
1.    Mieszadła zanurzalne typ UM-100/117/3,5/Cz   -szt.13
2.    Mieszadła zanurzalne typ UM-80/350/11/cz   -szt.3
3.    Mieszadła zanurzalne typ UM-80/181/2,2/cz   - szt.5
4.    Mieszadła pompujące typ MP-300/950/3.0/Cz -  szt.
5.    Konstrukcje słupowe zamocowania mieszadła - szt.18
6.    Napowietrzacz rurowy  -szt. 1800.

W/w urządzenia można  oglądać w dni robocze od godz. 8:00 do 14:00 w Łukowie ul. B. Prusa 14 na obiekcie Oczyszczalni Ścieków .

Osobą upoważnioną do kontaktów z zainteresowanymi jest Pan Grzegorz Paśnikowski tel. 25798 2371.

Przedsiębiorstwo sprzeda w/w urządzenia w stanie technicznym takim w jakim znajduje się w chwili sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności za wady i usterki techniczne. Wszystkie urządzenia zostały zdemontowane z komór osadu czynnego w lipcu 2019r. po 15 latach eksploatacji.

Ceny minimalne: Za mieszadło 1 szt.  100,00 zł. netto, za konstrukcje słupowe 1 szt. 30,00 zł. netto, za napowietrzacz rurowy 1 szt.  2,00 zł.netto. Oferty z cenami niższymi od cen minimalnych zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane  

Oferty z cenami prosimy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na urządzenia z komór osadu czynnego” do dnia 10.10.2019 r. do godziny 14:30 w sekretariacie Przedsiębiorstwa PUIK sp. z o.o. w Łukowie ul. Partyzantów 6b

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2019 r. o godz 14:45.

Oferty, które nie będą zawierały konkretnej ceny podanej w złotych PLN zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane.

Zapraszamy.
Zarząd PUIK Sp. z o.o.

 

Data wprowadzenia przetargu
2019-09-30 14:05:31
Stan
Postępowania w toku
Termin składania ofert
2019-10-10 14:30:00
Dostępne materiały do pobrania
Ogloszenie o sprzedazy urzadzen komor osadu czynnego.zip
Data wprowadzenia: 2019-09-30 14:15:00