Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie
» Przetargi » Przetargi

Sprzedaż samochodu osobowego marki Ford model Fusion z 2005 roku

2020-03-10 12:12:14

Ogłoszenie o sprzedaży Ford Fusion

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie podaje niniejszym do wiadomości, że posiada do sprzedaży samochód osobowy marki Ford model Fusion z 2005 roku:

Samochód osobowy
TYP: hatchback, marka Ford model Fusion
ROK PROD: 2005
Przebieg: 151 tyś. Km
Nr rejestracyjne: LLU 47JF

Sprzedawany samochód był eksploatowany w Przedsiębiorstwie PUIK przez 15 lat.  Posiada aktualne ubezpieczenie i aktualne badanie techniczne.

W zestawie komplet opon letnich.        

Samochód można oglądać w dni robocze od godz. 8:00 do 14:00 na Oczyszczalni Ścieków w Łukowie ul. Prusa 14.

Osobą upoważnioną do kontaktów z zainteresowanymi jest Pan Tomasz Makówka tel.(0-25) 798 23 71 w godz. 8:00-14:00.

Przedsiębiorstwo sprzeda w/w samochód w stanie technicznym takim, w jakim znajduje się w chwili sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady i usterki techniczne. Cena minimalna 5000,00 złotych brutto.

Oferty z ceną prosimy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na Ford Fusion do dnia 17.03.2020 r. do godziny 12:00 w sekretariacie PUIK sp. z o.o. w Łukowie ul. Partyzantów 6b.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.032020r. o godz. 12:15.

Oferty, które nie będą zawierały konkretnej ceny podanej w złotych PLN lub będą z ceną niższą od minimalnej zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane. Przekazanie wylicytowanego samochodu z dokumentami do rejestracji odbędzie się po wpłaceniu zaoferowanej kwoty w terminie do 14 dni od dnia otwarcia ofert. Brak wpłaty w podanym terminie oznacza rezygnację z zakupu.
 
Zapraszamy.
Zarząd PUIK Sp. z o.o.
Łuków dn. 10.03.2020r.

 

Data wprowadzenia przetargu
2020-03-10 12:12:14
Stan
Postępowania zakończone