Logo firmy PUIK
Ikona - strona główna » Przetargi » Przetargi

Dostawa używanych samochodów ciężarowych

2020-04-29 14:01:12

W dniu 30.04.2020 o godzinie 14.00 rozpocznie się transmisja na żywo otwarcia ofert na "Dostawę używanych samochodów ciężarowych"

Transmisja na żywo będzie odbywała się za pośrednictwem kanału YouTube :  https://youtu.be/xJgjVft7A9M

Uwaga - Z przyczyn technicznych link do transmisji może ulec zmianie.

2020-04-16 14:34:14

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej w Łukowie Sp. z o.o., 21-400 Łuków, ulica Partyzantów 6b,  województwo lubelskie, powiat łukowski, tel. 25-798-23-17, tel./fax. 25-798-22-04, www.puik.lukow.pl ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa używanych samochodów ciężarowych.

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Część I: dostawa używanego samochodu ciężarowego na podwoziu trzyosiowym – śmieciarka zabudowana. Szczelna skrzynia załadunkowa zamknięta, jednokomorowa.
Część II: dostawa używanego samochodu ciężarowego na podwoziu trzyosiowym – śmieciarka zabudowana. Skrzynia załadunkowa bębnowa w postaci bębna obrotowego.

Wymagany termin wykonania zamówienia przez Wykonawcę: do dnia - 30 dni od daty podpisania umowy.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  

cena - 60%   
termin gwarancji - 25%
zużycie energii - 5%
emisja dwutlenku węgla (Ed) - 5%
emisja zanieczyszczeń (Ez) - 5%

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem są:
1. W kwestiach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia:
- Małgorzata Fejtko – od poniedziałku do piątku od 8.00-14.00 tel. 25 798 32 74;
- Piotr Stępniewski – od poniedziałku do piątku od 8:00–14:00 tel. 25 798 32 74;
2. W kwestiach merytorycznych:
- Wiesław Czajka – od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00 tel. 503 070 315, mail: wczajka(at)um.lukow.pl

Oferty należy składać w sekretariacie siedziby Zamawiającego lub droga pocztową (termin składania decyduje data wpływu, a nie data wysłania przesyłką czy kurierową).

Termin składania ofert upływa dnia 30 kwietnia 2020 r. do godziny 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

Pełna dokumentacja przetargowa, w postaci elektronicznej, jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.puik.lukow.pl w zakładce „Przetargi”.

Data wprowadzenia przetargu
2020-04-16 14:34:14
Stan
Postępowania unieważnione
Informacja z otwarcia ofert

×

×

Informacja o unieważnieniu

×

×