Logo firmy PUIK
Ikona - strona główna » Przetargi » Przetargi

Dostawa używanych samochodów cieżarowych (2)

2020-05-25 11:53:17

W dniu 25.05.2020 o godzinie 14.05 rozpocznie się transmisja na żywo otwarcia ofert na "Dostawę używanych samochodów ciężarowych"

Transmisja na żywo będzie odbywała się za pośrednictwem kanału YouTube :  https://youtu.be/uv2SnLs5dcU

Uwaga - Z przyczyn technicznych link do transmisji może ulec zmianie.

2020-05-15 14:32:15

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej w Łukowie Sp. z o.o., 21-400 Łuków, ulica Partyzantów 6b,  województwo lubelskie, powiat łukowski, tel. 25-798-23-17, tel./fax. 25-798-22-04, www.puik.lukow.pl ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę używanych samochodów ciężarowych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
Część I: dostawa używanego samochodu ciężarowego na podwoziu trzyosiowym – śmieciarka zabudowana. Szczelna skrzynia załadunkowa zamknięta, jednokomorowa.
Część II: dostawa używanego samochodu ciężarowego na podwoziu trzyosiowym – śmieciarka zabudowana. Skrzynia załadunkowa bębnowa w postaci bębna obrotowego.

Zamawiąjący nie wymaga wniesienia wadium.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  

cena - 60% 
termin gwarancji - 25%
zużycie energii - 5%
emisja dwutlenku węgla (Ed) - 5%
emisja zanieczyszczeń (Ez) - 5%

Pełna dokumentacja przetargowa, w postaci elektronicznej, jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.puik.lukow.pl w zakładce „Przetargi”.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem są:
1. W kwestiach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia:
- Małgorzata Fejtko – od poniedziałku do piątku od 8.00-14.00 tel. 25 798 32 74;
- Piotr Stępniewski – od poniedziałku do piątku od 8:00–14:00 tel. 25 798 32 74;
2. W kwestiach merytorycznych:
- Wiesław Czajka – od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00 tel. 503 070 315,

Miejscem składania ofert jest Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej sp. z o.o. ul.Partyzantów 6b, 21-400 Łuków.

Termin składania ofert upływa dnia 25.05.2020 roku do godziny 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2020 roku o godz.14:05

Wykonawcy muszą spełniać wymagania określone w Instrukcji dla Wykonawcy. Ocena spełniania tych warunków odbywać się będzie na podstawie złożonych dokumentów, wymaganych na podstawie Warunków Zamówienia.

Termin związania ofertą : 30 dni.

UWAGA: w postępowaniu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Obowiązuje Regulamin udzielania zamówień dostępny na stronie  puik.lukow.pl - Regulaminy.

Zapraszamy

Data wprowadzenia przetargu
2020-05-15 14:32:15
Stan
Postępowanie rozstrzygnięte
Informacja z otwarcia ofert

×

×

Informacja z rozstrzygnięcia

×

×