Logo firmy PUIK
Ikona - strona główna » Przetargi » Przetargi

Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej zadanie nr 1 i zadanie nr 18

2021-03-22 13:19:09

2021-02-15 14:19:32

2021-02-12 09:13:51

W dniu 12.02.2021 o godzinie 12.05 rozpocznie się transmisja na żywo otwarcia ofert na "Modernizację oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej zadanie nr 1 i zadanie nr 18 "

Transmisja na żywo będzie odbywała się za pośrednictwem kanału YouTube : https://youtu.be/jYS-ajiWNHo

Uwaga - Z przyczyn technicznych link do transmisji może ulec zmianie.

2021-01-28 12:31:16

2021-01-25 10:33:52

2021-01-13 14:39:32

2020-12-23 10:45:53

2020-12-18 13:40:31

2020-12-10 13:30:39

ZMIANA TREŚCI SIWZ:

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, że wprowadza następujące zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Tom I SIWZ Tom I SIWZ-Instrukcja dla Wykonawców

Uzupełnia się zapis w punkcie 30.2

30.2. Termin składania ofert upływa w dniu:

DATA

GODZINA

12.01.2021 r.

12:00

Uzupełnia się zapis w punkcie 31.1.

31.1. Otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie do ich składania:

DATA

GODZINA

12.01.2021 r.

12:05

2020-12-09 14:16:26

Data wprowadzenia przetargu
2020-12-09 14:09:48
Stan
Postępowanie rozstrzygnięte
Powiązane linki
Szczegóły w portalu eZamawiający.pl
https://puik-lukow.ezamawiajacy.pl/pn/puik-lukow/demand/notice/public/20544/details
Data wprowadzenia: 2020-12-09 14:49:44Informacja z otwarcia ofert

×

×

Informacja z rozstrzygnięcia

×
×

Zmiany 1 SIWZ

×

×

Zmiany 2 SIWZ

×

×

Zmiany 3 SIWZ

×
×

Zmiany 4 SIWZ

×
×

Pytania i odpowiedzi - seria 1

×

×

Pytania i odpowiedzi - seria 2

×

×

Pytania i odpowiedzi - seria 3

×
×

Pytania i odpowiedzi - seria 4

×
×

Pytania i odpowiedzi - seria 5

×
×

Pytania i odpowiedzi - seria 6

×
×