Logo firmy PUIK
Ikona - strona główna » Przetargi » Przetargi

Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej zadanie nr 1 i zadanie nr 18

2021-01-13 14:39:32

2020-12-23 10:45:53

2020-12-18 13:40:31

2020-12-10 13:30:39

ZMIANA TREŚCI SIWZ:

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, że wprowadza następujące zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Tom I SIWZ Tom I SIWZ-Instrukcja dla Wykonawców

Uzupełnia się zapis w punkcie 30.2

30.2. Termin składania ofert upływa w dniu:

DATA

GODZINA

12.01.2021 r.

12:00

Uzupełnia się zapis w punkcie 31.1.

31.1. Otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie do ich składania:

DATA

GODZINA

12.01.2021 r.

12:05

2020-12-09 14:16:26

Data wprowadzenia przetargu
2020-12-09 14:09:48
Stan
Oczekiwanie na oferty
Termin składania ofert
2021-02-12 12:00:00Dostępne pliki do pobrania
Ogłoszenie 2020-OJS240-594533-pl.pdf
Data wprowadzenia: 2020-12-09 14:11:40
1 PB oczyszczalnia cz .1.zip
Data wprowadzenia: 2020-12-10 12:15:19
1 PB oczyszczalnia cz. 2.zip
Data wprowadzenia: 2020-12-10 12:15:19
1 PB Rozbiórki Cz. 3.zip
Data wprowadzenia: 2020-12-10 12:15:19
2. PB pompownia Kiernickich.zip
Data wprowadzenia: 2020-12-10 12:15:19
2. STWiOR oczyszczalnia.zip
Data wprowadzenia: 2020-12-10 12:15:19
3. PW.zip
Data wprowadzenia: 2020-12-10 12:15:19
3. STWiOR Przepompownia Park Miejski ost.zip
Data wprowadzenia: 2020-12-10 12:15:19
4. STWiOR Przepompownia Kiernickich ost.zip
Data wprowadzenia: 2020-12-10 12:15:19
5. Przedmiary oczyszczalnia i przepompownie.zip
Data wprowadzenia: 2020-12-10 12:15:19
Tom I SIWZ.zip
Data wprowadzenia: 2020-12-10 12:15:19
TW ok Tom II SIWZ-Projekt umowy cz 1_.12.2020.pdf
Data wprowadzenia: 2020-12-10 12:15:19
TW ok Tom II SIWZ-Projekt umowy cz 2_.12.2020.pdf
Data wprowadzenia: 2020-12-10 12:15:19
TW ok Tom II SIWZ-Projekt umowy cz 3_.12.2020.pdf
Data wprowadzenia: 2020-12-10 12:15:19
FORMULARZ OFERTY.docx
Data wprowadzenia: 2020-12-10 12:15:19
Zmiana_SIWZ-Instrukcja dla Wykonawców_10.12.2020.zip
Data wprowadzenia: 2020-12-10 13:48:23
Wyjasnienia tresci siwz_pyt_1_7.zip
Data wprowadzenia: 2020-12-18 13:41:02
Zmiana_SIWZ_nr_2.zip
Data wprowadzenia: 2020-12-23 10:45:19
Wyjaśnienia treści_siwz_pyt_8_21.zip
Data wprowadzenia: 2021-01-13 14:38:49
Zmian treści SIWZ nr 3.zip
Data wprowadzenia: 2021-01-13 14:38:53
Wyjaśnienia treści siwz_pyt_22.zip
Data wprowadzenia: 2021-01-18 14:13:21
Wyjaśnienia treści_siwz_pyt_23_44.zip
Data wprowadzenia: 2021-01-22 15:22:21
Powiązane linki
Szczegóły w portalu eZamawiający.pl
https://puik-lukow.ezamawiajacy.pl/pn/puik-lukow/demand/notice/public/20544/details
Data wprowadzenia: 2020-12-09 14:49:44Zmiany 1 SIWZ

×

×

Zmiany 2 SIWZ

×

×

Zmiany 3 SIWZ

×
×

Pytania i odpowiedzi - seria 1

×

×

Pytania i odpowiedzi - seria 2

×

×

Pytania i odpowiedzi - seria 3

×
×

Pytania i odpowiedzi - seria 4

×
×