Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie Unia Europejska
» Przetargi » Przetargi

Sprzedaż kotła z górnym spalaniem na paliwa stałe firmy "RAKOCZY"

2018-02-27 11:58:11

OGŁOSZENIE
o sprzedaży kotła z górnym spalaniem na paliwa stałe firmy "RAKOCZY"

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o.  21-400 Łuków    ul. Partyzantów 6 B  podaje niniejszym do wiadomości, że posiada do sprzedaży kocioł z górnym spalaniem na paliwa stałe firmy "Rakoczy".
Rok produkcji- 2014,   
Moc 24 kW,
Zasilanie 230V/50 Hz.
Cena minimalna to 800,00 zł. netto.

Wymieniony kocioł  można oglądać w dni robocze od godz. 8:00 do 14:00  w Zakładzie Oczyszczania Miasta  ul. Świderska 128,  21-400 Łuków.

Osobą upoważnioną do kontaktów z zainteresowanymi jest Pan Piotr Stępniewski  tel. (25 798 32-74 ) w godz. 7:00-15:00.

Przedsiębiorstwo sprzeda w/w kocioł  w stanie technicznym  takim, w jakim znajduje się w chwili sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady i usterki techniczne.

Oferty z ceną prosimy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej na zakup kotła do dnia 09.03.2018r. do godziny 13:45 w sekretariacie PUIK Sp. z o. o. 21-400 Łuków ul. Partyzantów 6B. Na kopercie należy zamieścić dopisek "Nie otwierać – oferta" do dnia otwarcia.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2018r. o godz. 14:00.

Oferty, które nie będą zawierały konkretnej ceny podanej w złotych PLN lub będą zawierały cenę niższą niż minimalna zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane. Przekazanie wylicytowanego kotła odbędzie się po wpłaceniu zaoferowanej kwoty w terminie do 14 dni od dnia otwarcia ofert. Brak wpłaty w podanym terminie oznacza rezygnację z zakupu.

Zapraszamy.     
Łuków dn. 26.02.2018r.                         
Zarząd PUIK Sp. z o.o.   

Data wprowadzenia przetargu
2018-02-27 08:45:21
Stan
Rozstrzygnięty
Termin składania ofert
2018-03-09 13:45:00
Dostępne materiały do pobrania