Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie
Informacja dla klientów PSZOK
2020-08-05 07:46:34

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. w Łukowie uprzejmie informuje, że na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy, dzień 17 sierpnia 2020 roku jest w naszym przedsiębiorstwie dniem wolnym od pracy w związku ze świętem przypadającym na dzień 15 sierpnia i w tym dniu punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, mieszczący się na ulicy ...

Czytaj więcej