Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie
» Aktualności » Informacje
2018-07-10 10:29:18

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego zakończona.

W dniu 03.07.2018 r dokonano odbioru końcowego zadania pt.: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego do terenu zalewu Zimna Woda w Łukowie w ramach projektu „Rewitalizacja zalewu Zimna Woda.
Wykonano kanał grawitacyjny z rur PE Ø200 = 187,5mb i kanał tłoczny z rur PE Ø110 = 519,0mb wraz z przepompownią ścieków Ø1500 = 1kpl oraz wodociąg z rur PE Ø110 = 707mb wraz ze studnią wodomierzową Ø2000 = 1kpl.  Cena wykonania – 547.320,52 zł brutto.