Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie
» Aktualności » Informacje
2018-09-17 13:15:55

Decyzja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie taryfy

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie informuje, że Decyzją znak: LU.RET.070.1.37.2018.JB z dnia 24.08.2018 roku Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził taryfę – ceny i stawki opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Miasta Łuków na okres 3 lat od dnia 24.09.2018 rok.

Decyzja - LU.RET.070.1.37.2018.JB z dnia 24.08.2018 roku Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie