Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie
» Aktualności » Informacje
2018-09-09 12:00:28

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Żelechowskiej w Łukowie

Przedsiębiorstwo Usług i inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie informuje, iż w dniu 8 października 2018r. rozpoczęło budowę ostatniego odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Żelechowskiej w Łukowie.

Łączna długość sieci kanalizacyjnej – 940 mb o średnicy: Ø160 - Ø250.

Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pt. „Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej” objętego dofinansowaniem z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Zakończenie robót budowlanych – do końca grudnia 2018r.