Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie
» Aktualności » Informacje
2018-11-30 13:51:55

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łukowie zakończona

W dniu 25.10.2018 r. dokonano odbioru końcowego zadania pn.: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łukowie.

Koszt przedsięwzięcia: 1.580.860,32 zł, w tym :
• 50% dofinansowanie - dotacja ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie 790.430 zł,
• dofinansowanie - pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w kwocie 789.000 zł.

Wykonana została kompleksowa rekultywacja techniczna i biologiczna zdegradowanego terenu składowiska odpadów o powierzchni 5,35ha, co stanowi uzyskanie efektu ekologicznego w ramach umowy o dofinasowanie Nr 55/2016/Wn03/OZ-rz-go/D  z NFOŚiGW w Warszawie. W ramach rekultywacji wykonano między innymi instalację do ujmowania i utylizacji gazu składowiskowego przez spalanie w pochodni oraz odwodnienie bryły składowiska. Całość składowiska obsiano mieszankami traw i roślin motylkowych. Wykonawcą zadania, które trwało od 28.07.2016 r. do 25.10.2018 r., było Przedsiębiorstwo J.A.T. Sp. z o.o. z Gdańska.  

Marszałek Województwa Lubelskiego wydał w dniu 7 listopada b. roku pozytywną opinię w sprawie zakończonej rekultywacji i osiągnięcia planowanego efektu ekologicznego.