Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie
» Aktualności » Informacje
2019-07-22 08:34:57

Kanalizacja sanitarna w ul. Rurowej, Bartniej, Sosnowej i Tartacznej w Łukowie

Przedsiębiorstwo Usług i inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie informuje, że zakończyły się roboty budowlane dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Okrzei Etap III”.

 W celu przyłączenia się do sieci prosimy o składanie wniosków w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie naszego Przedsiębiorstwa przy ul. Partyzantów 6b.

Formularze wniosków wraz opisem procesu przyłączenia do sieci wod-kan są do pobrania na naszej stronie internetowej pod adresem http://puik.lukow.pl/?id=02171221 lub w Biurze Obsługi Klienta.