Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie
» Aktualności » Informacje
2019-11-06 14:03:23

Wykonana sieć wodociągowa w ulicy Źródlana w Łukowie - już w eksploatacji

W dniu 28 października dokonano odbioru końcowego zamówienia pt. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Źródlanej w Łukowie”. Wodociąg, o długości 218,00 m, został wykonany rur z polietylenu PE 100RC Ø 90. Wodociąg wyposażono w: zasuwę sekcyjną DN 100 i hydrant p.poż. nadziemny DN 80. Zabudowano 5 kpl. nawiertek  NWZ/PE Ø 80/2” z zasuwami domowymi DN 40 na przyłączach wodociągowych. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno–Budowlanych „INSTALBUD” Antoni Makaruk, 21-400 Łuków, ul. Farfak 2. Koszt inwestycji to kwota 38.130,00 zł. (brutto). Zachęcamy mieszkańców do składania w PUIK Sp. z o.o. wniosków o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej. Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej pod adresem: https://puik.lukow.pl/?id=02171221 .