Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie
» Aktualności » Informacje
2019-12-18 10:27:59

Wykonana sieć wodociągowa w ulicy Zagrodowej i w ulicach przyległych w Łukowie

W dniu 28 listopada dokonano odbioru końcowego zamówienia pt. „Budowa sieci wodociągowej
w ul. Zagrodowej i przyległych w Łukowie”. Od 16 grudnia sieć wodociągowa jest gotowa do użytkowania. Wodociąg został wykonany rur z polietylenu PE 100RC o następujących parametrach: Ø 160 o łącznej długości 640 m oraz Ø 225 o długości 520 m. Wodociąg wyposażono w: dwie zasuwy sekcyjne DN 200, cztery zasuwy DN 150 oraz jedna zasuwa DN 100 i jedenaście hydrantów p.poż. nadziemnych DN 80.

Nowa sieć umożliwia zaopatrzenie w wodę dla nowobudowanych bloków mieszkalnych z usługami w rejonie Al. Kaczorowskiego do ul. Zagrodowej.

Wykonawca robót: MEL – KAN Sp. z o.o. Ryżki 76c, 21-400 Łuków.

Koszt inwestycji to kwota 289 601,29 zł (brutto).

Zachęcamy osoby zainteresowane do składania w PUIK Sp. z o. o. wniosków o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej. Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej pod adresem: https://puik.lukow.pl/?id=02171221 .