Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie
» Aktualności » Informacje
2020-04-02 12:03:08

KOMUNIKAT - w sprawie bezpieczeństwa wody i ścieków od koronawirusa

Według informacji otrzymanej od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie ( patrz pismo ), nie ma dowodów na przenoszenie się koronawirusa z wodą dostarczaną systemem wodociągowym ani  ze ściekami w systemie kanalizacyjnym w sposób, który  stanowiłby zagrożenie dla ludzi.

Przedsiębiorstwo PUIK Sp. z o.o. w Łukowie od wielu lat prowadzi ciągłą dezynfekcję wody przesyłanej siecią dystrybucyjną do mieszkańców Łukowa  przy użyciu podchlorynu sodu, co w szczególny sposób zapewnia bezpieczeństwo tej wody dla spożycia przez ludzi. Ścieki również nie stanowią zagrożenia, ponieważ podlegają wielofazowemu oczyszczaniu, a osady ściekowe stabilizacji tlenowej.