Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie
» Aktualności » Informacje
2020-05-29 09:39:51

Postępowanie na opracowanie dokumentacji przetargowej

Przedsiębiorstwo PUIK Sp. z o.o. w Łukowie zaprasza do składania ofert na Opracowania dokumentacji  przetargowej na potrzeby wyłonienia wykonawców zadań realizowanych w ramach  Projektu pt. Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Termin składania ofert do 16 czerwca 2020 r. do g. 13-ej.

Warunki zamówienia - Zapytania ofertowego - są dostępne na stronie internetowej Przedsiębiorstwa pod adresem https://puik.lukow.pl/?id=0417123024 oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1247534 .