Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie
» Aktualności » Informacje
2020-07-27 12:11:23

Budowa kanalizacji sanitarnej przy al. Kaczorowskiego i ul. Stankiewicza - zadanie 4 - Zmiana SIWZ

Łuków 2020-07-27

 

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Partyzantów 6b

21-400 Łuków

WSZYSCY WYKONAWCY

 

Znak sprawy:     Z1-K4/PUIK/POIiŚ/2020

(Numer postępowania nadany przez Zamawiającego)

Dotyczy: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY AL. KACZOROWSKIEGO I UL. STANKIEWICZA – ZADANIE 4

 (Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego)

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ:

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, że wprowadza następujące zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Tom I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców

Punkt 30.2 otrzymuje brzmienie

DATA

GODZINA

25.08.2020 r.

13:00

 

Punkt 31.1 otrzymuje brzmienie

DATA

GODZINA

25.08.2020 r.

13:01

 

 

 

 

 

 

 

Marcin Mateńko

Prezes Przedsiębiorstwa Usług

I Inżynierii Komunalnej w Łukowie

 dokument podpisany elektronicznie