Logo firmy PUIK
Ikona - strona główna » Aktualności » Informacje
2020-08-31 11:41:03
Zmodernizowany wodociąg w ulicy Browarnej - już w eksploatacji

W dniu 01 września 2020 roku dokonano odbioru końcowego zamówienia pt. „Modernizacja  sieci wodociągowej  w ulicy Browarnej  w Łukowie”. Wymienione zostały przewody wykonane z rur żeliwnych, metodą przewiertu sterowanego, na rury z polietylenu PE 100RC Ø 160 o łącznej długości 793,50 m na odcinkach: ulica Konwiktorska – ulica Warszawska i ulica Warszawska – ulica Wyszyńskiego.  Wodociąg wyposażono w:  nowe  zasuwy sekcyjne  DN 150 (5 szt.), hydranty przeciwpożarowe podziemne DN 80 w ilości – 7 szt. oraz zabudowano 47 nawiertki  NWZ/PE na przyłączach wodociągowych.

Wodociąg w ulicy Browarna, wykonany w 1958 roku z rur żeliwnych, był w złym stanie technicznym. Ponadto, w związku z planowaną modernizacją ulicy Browarna modernizacja była konieczna.

Nowe rury z polietylenu PE100RC charakteryzują  się znacznie niższą awaryjnością niż rury żeliwne.