Logo firmy PUIK
Ikona - strona główna » Aktualności » Informacje
2020-12-10 15:13:52
Ogłoszono przetarg na Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej zadanie nr 1 i zadanie nr 18

Został ogłoszony przetarg na Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej zadanie nr 1 i zadanie nr 18 - Szczegóły w Zakładce Przetargi

Niniejszy przetarg zawiera 3 części, które obejmują:

Część nr 1 nazwa: Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie. Przedmiotem zamówienia rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie w ramach zadania nr 1 „Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie”.

Część nr 2 nazwa: „Rozbudowa i przebudowa pompowni ścieków przy ul. Kiernickich os. Sienkiewicza w Łukowie”. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa pompowni ścieków przy ul. Kiernickich na os. Sienkiewicza w Łukowie w ramach zadania nr 18 „Remont dwóch przepompowni ścieków”.

Część nr 3 nazwa: „Remont przepompowni ścieków w Parku Miejskim”. Przedmiotem zamówienia jest remont przepompowni ścieków w Parku Miejskim w Łukowie w ramach zadania nr 18 „Remont dwóch przepompowni ścieków”.