Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie

PROJEKTY

Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łukowie