Logo firmy PUIK

PROJEKTY

Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
Renowacja metodą bezwykopową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Browarnej w Łukowie
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łukowie