Logo firmy PUIK
Ikona - strona główna » Projekty » Projekty » Modernizacja oczyszczalni ścieków .. » Aktualności
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łukowie

Logo Narodowy Fundusz OSIGW
Logo Wojewódzki Fundusz OSIGW w Lublinie
Logo PUIK

Aktualności

2018-11-30 13:51:55 - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łukowie

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łukowie zakończona

W dniu 25.10.2018 r. dokonano odbioru końcowego zadania pn.: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łukowie. Ta data oznacza dzień zamknięcia składowiska (Art. 123 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach - Dz.U.2018.992t.j.).

Koszt przedsięwzięcia: 1.580.860,32 zł, w tym :
• 50% dofinansowanie - dotacja ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie 790.430 zł,
• dofinansowanie - pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w kwocie 789.000 zł.

Wykonana została kompleksowa rekultywacja techniczna i biologiczna zdegradowanego terenu składowiska odpadów o powierzchni 5,35ha, co stanowi uzyskanie efektu ekologicznego w ramach umowy o dofinasowanie Nr 55/2016/Wn03/OZ-rz-go/D  z NFOŚiGW w Warszawie. W ramach rekultywacji wykonano między innymi instalację do ujmowania i utylizacji gazu składowiskowego przez spalanie w pochodni oraz odwodnienie bryły składowiska. Całość składowiska obsiano mieszankami traw i roślin motylkowych. Wykonawcą zadania, które trwało od 28.07.2016 r. do 25.10.2018 r., było Przedsiębiorstwo J.A.T. Sp. z o.o. z Gdańska.  

Marszałek Województwa Lubelskiego wydał w dniu 7 listopada b. roku pozytywną opinię w sprawie zakończonej rekultywacji i osiągnięcia planowanego efektu ekologicznego.

W miesiącu grudnia 2018r. NFGOŚiGW w Warszawie przekazał ostatnią transzę dotacji - dofinansowania, do łącznej kwoty 790430zł.

Dzień zamknięcia składowiska rozpoczyna 30-letni okres fazy poeksploatacyjnej, w którym prowadzony składowisko ma obowiązek wykonywać tzw. monitoring poeksploatacyjny, to znaczy m.in.osiadanie pryzmy składowiska, badanie wód podziemnych.


2017-09-19 11:56:25 - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łukowie

Film z rekultywacji składowiska odpadów w Łukowie - II etap

Rekultywacja składowiska odpadów w Łukowie - etap II from PUIK on Vimeo.


2017-08-08 12:16:40 - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łukowie

Rekultywacja składowiska odpadów przy ul. Świderskiej w Łukowie na półmetku.

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej w Łukowie realizuje II etap rekultywacji składowiska odpadów przy ul. Świderskiej. Obecnie trwają prace przy wykonywaniu warstwy odgazowującej. Następnie zostanie wykonane uszczelnienie czaszy i skarp składowiska za pomocą foli oraz wykonanie warstwy drenażowej z maty geokompozytowej. Ostatnim zadaniem tego etapu będzie wykonanie warstwy podglebia i warstwy glebotwórczej oraz obsiew mieszanką traw i roślin motylkowych. Zakończenie etapu przewiduje się na połowę 2018 r.

PUIK będzie informował Państwa na bieżąco o przebiegu prac.


2017-03-16 11:11:36 - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łukowie

Rekultywacja składowiska stan na dzień. 8.03.2017

Rekultywacja składowiska przy ulicy Świderskiej 128 w Łukowie from PUIK on Vimeo.

 Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej w Łukowie zrealizowało I etap rekultywacji składowiska odpadów w Łukowie przy ul. Świderskiej

Podstawowe informacje dot. rekultywacji składowiska – stan na dzień dzisiejszy:

  • Całkowita powierzchnia obszaru rekultywacji - 5,35 ha, w tym:
    • Obszar, z którego odpady zostały przemieszczone na obszar rekultywowanej pryzmy – 0,95 ha,
    • Obszar rekultywowanej pryzmy – 4, 4 ha,
  • Ilość odpadów przemieszczonych z obszaru 0,95 ha – 37.550 m3. To zostało wykonane do końca 2016 roku.
  • W roku bieżącym Wykonawca przystąpi do wykonania okrywy rekultywacyjnej na powierzchni 4,4 ha pryzmy składowiska.

Grubość okrywy na wierzchowinie składowiska  0,8 m. Na wykonanie  całej okrywy potrzeba ok. 30tys. m3 materiałów. 

Przed ostatecznym uformowaniem okrywy zostanie rozbudowana istniejąca instalacja odgazowania składowiska.

  • Wartość przedsięwzięcia rekultywacji: 1.580.860,32 zł, w tym dotacja NFOŚiGW – 790.430 zł (50% wartości).
  • Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia: 22 czerwca 2018 roku.

W załączeniu film z zakończenia pierwszego etapu  rekultywacji składowiska.

 


2016-07-08 10:37:00 - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łukowie

Wybrana oferta Wykonawcy na wykonanie rekultywacji składowiska

Oferta z firmy Przewdsiębiorstwo JAT z Gdańska z ceną 1944458,19 zł brutto oraz 60 m-cy rękojmi została wybrana na Wykonawcę na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów przy ul.Świderskiej w Łukowie. Szczegóły w zakładce Przetargi - Wykonanie rekultywacji składowiska odpadów przy ul. Świderskiej w Łukowie.


2016-05-23 11:22:00 - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łukowie

Dotacja na rekultywację składowiska odpadów

W dniu 20.05.2016 r Władysław Karaś - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej, podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie w formie bezzwrotnej dotacji zadania pod nazwą rekultywacja składowiska odpadów w Łukowie. Kwota dotacji to 2 mln zł, została ustalona na poziomie ok. 50% kosztów kwalifikowanych według kosztorysu inwestorskiego przedsięwzięcia. Planowana realizacja rekultywacji składowiska odpadów odbędzie się w latach 2016 - 2018.


2016-02-01 10:27:00 - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łukowie

Widok z lotu ptaka - Składowisko odpadów przed rekultywacją, kompostownia


2015-11-20 14:35:00 - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łukowie

Rekultywacja składowiska odpadów w Łukowie coraz bliżej

W najbliższych dniach – najpóźniej do 4 grudnia 2015 roku – delegacja Przedsiębiorstwa PUIK Sp. z o.o. w Łukowie udaje się do siedziby Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w celu negocjowania warunków umowy na dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia rekultywacji składowiska odpadów w Łukowie. Dofinansowanie rekultywacji składowiska , w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, umożliwia krajowy Program priorytetowy nr 2.2.1 "Ochrona powierzchni ziemi Część 1) Remediacja terenów zdegradowanych i rekultywacja składowisk odpadów" . Nasz wniosek o dotację (2,3 mln zł) , przyjęty w NFOŚiGW w dniu 8 lipca 2015 roku, przeszedł pomyślnie ocenę formalną , merytoryczną i finansową . Liczymy , że przedsięwzięcie rekultywacji składowiska, szacowane wstępnie na kwotę blisko 5 mln złotych netto, uda się rozpocząć w przyszłym roku , zrealizować w ciągu 2 lat i zakończyć w 2018 roku.