Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie
» Projekty » Modernizacja oczyszczalni ścieków .. » Aktualności
Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Logo Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko
Logo PUIK
Logo Unia Europejska Fundusz Spójności

Aktualności

2018-12-10 14:59:12 - Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Informacja o unieważnieniu postępowania

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w  Łukowie unieważniło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego znak Z1-K1/PUIK/POIiŚ/2018 pn. „Kontrakt Nr 1 - Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych  w Łukowie” , prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Porównanie cen złożonych ofert z kwotą, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przedstawia poniższa tabela.

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty [zł] (w tym podatek VAT)

Kwota (z VAT-em), którą  zamierzał  przeznaczyć Zamawiający [zł]

Przewyższenie przez oferty zamierzonej kwoty Zamawiającego

[zł]

[%]

1

control process epc2 sp. z o.o

ul. Obrońców Modlina 16
30-733 Kraków

126 260 730,00

64 355 713,14

61 905 016,86

96

2

INSTAL WARSZAWA S.A.

04-394 Warszawa

ul. Siennicka 29

103 996 500,00

39 640786,86

62

3

Inżynieria Rzeszów S.A.

ul. Podkarpacka 59a

35-082 Rzeszów

97 942 501,50

33 586 788,36

52

 

Oferta z naj niższą ceną, czyli oferta firmy Inżynieria Rzeszów S.A. ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów z ceną 97 942 501,50 zł ,  przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  o 33 586 788,36 zł czyli o 52%.

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia znak Z1-K1/PUIK/POIiŚ/2018 do ceny najkorzystniejszej oferty, to znaczy do kwoty co najmniej  97 942 501,50 zł.

W związku z powyższym unieważniono postępowanie na podstawie Art.93 ust.1 p.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.


2018-12-10 14:59:12 - Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Informacja o unieważnieniu postępowania

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w  Łukowie unieważniło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego znak Z1-K1/PUIK/POIiŚ/2018 pn. „Kontrakt Nr 1 - Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych  w Łukowie” , prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Porównanie cen złożonych ofert z kwotą, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przedstawia poniższa tabela.

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty [zł] (w tym podatek VAT)

Kwota (z VAT-em), którą  zamierzał  przeznaczyć Zamawiający [zł]

Przewyższenie przez oferty zamierzonej kwoty Zamawiającego

[zł]

[%]

1

control process epc2 sp. z o.o

ul. Obrońców Modlina 16
30-733 Kraków

126 260 730,00

64 355 713,14

61 905 016,86

96

2

INSTAL WARSZAWA S.A.

04-394 Warszawa

ul. Siennicka 29

103 996 500,00

39 640786,86

62

3

Inżynieria Rzeszów S.A.

ul. Podkarpacka 59a

35-082 Rzeszów

97 942 501,50

33 586 788,36

52

 

Oferta z naj niższą ceną, czyli oferta firmy Inżynieria Rzeszów S.A. ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów z ceną 97 942 501,50 zł ,  przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  o 33 586 788,36 zł czyli o 52%.

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia znak Z1-K1/PUIK/POIiŚ/2018 do ceny najkorzystniejszej oferty, to znaczy do kwoty co najmniej  97 942 501,50 zł.

W związku z powyższym unieważniono postępowanie na podstawie Art.93 ust.1 p.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.


2018-12-10 14:59:12 - Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Informacja o unieważnieniu postępowania

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w  Łukowie unieważniło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego znak Z1-K1/PUIK/POIiŚ/2018 pn. „Kontrakt Nr 1 - Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych  w Łukowie” , prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Porównanie cen złożonych ofert z kwotą, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przedstawia poniższa tabela.

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty [zł] (w tym podatek VAT)

Kwota (z VAT-em), którą  zamierzał  przeznaczyć Zamawiający [zł]

Przewyższenie przez oferty zamierzonej kwoty Zamawiającego

[zł]

[%]

1

control process epc2 sp. z o.o

ul. Obrońców Modlina 16
30-733 Kraków

126 260 730,00

64 355 713,14

61 905 016,86

96

2

INSTAL WARSZAWA S.A.

04-394 Warszawa

ul. Siennicka 29

103 996 500,00

39 640786,86

62

3

Inżynieria Rzeszów S.A.

ul. Podkarpacka 59a

35-082 Rzeszów

97 942 501,50

33 586 788,36

52

 

Oferta z naj niższą ceną, czyli oferta firmy Inżynieria Rzeszów S.A. ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów z ceną 97 942 501,50 zł ,  przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  o 33 586 788,36 zł czyli o 52%.

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia znak Z1-K1/PUIK/POIiŚ/2018 do ceny najkorzystniejszej oferty, to znaczy do kwoty co najmniej  97 942 501,50 zł.

W związku z powyższym unieważniono postępowanie na podstawie Art.93 ust.1 p.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.


2018-12-10 14:59:12 - Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Informacja o unieważnieniu postępowania

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w  Łukowie unieważniło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego znak Z1-K1/PUIK/POIiŚ/2018 pn. „Kontrakt Nr 1 - Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych  w Łukowie” , prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Porównanie cen złożonych ofert z kwotą, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przedstawia poniższa tabela.

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty [zł] (w tym podatek VAT)

Kwota (z VAT-em), którą  zamierzał  przeznaczyć Zamawiający [zł]

Przewyższenie przez oferty zamierzonej kwoty Zamawiającego

[zł]

[%]

1

control process epc2 sp. z o.o

ul. Obrońców Modlina 16
30-733 Kraków

126 260 730,00

64 355 713,14

61 905 016,86

96

2

INSTAL WARSZAWA S.A.

04-394 Warszawa

ul. Siennicka 29

103 996 500,00

39 640786,86

62

3

Inżynieria Rzeszów S.A.

ul. Podkarpacka 59a

35-082 Rzeszów

97 942 501,50

33 586 788,36

52

 

Oferta z naj niższą ceną, czyli oferta firmy Inżynieria Rzeszów S.A. ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów z ceną 97 942 501,50 zł ,  przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  o 33 586 788,36 zł czyli o 52%.

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia znak Z1-K1/PUIK/POIiŚ/2018 do ceny najkorzystniejszej oferty, to znaczy do kwoty co najmniej  97 942 501,50 zł.

W związku z powyższym unieważniono postępowanie na podstawie Art.93 ust.1 p.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.


2018-12-10 14:59:12 - Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Informacja o unieważnieniu postępowania

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w  Łukowie unieważniło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego znak Z1-K1/PUIK/POIiŚ/2018 pn. „Kontrakt Nr 1 - Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych  w Łukowie” , prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Porównanie cen złożonych ofert z kwotą, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przedstawia poniższa tabela.

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty [zł] (w tym podatek VAT)

Kwota (z VAT-em), którą  zamierzał  przeznaczyć Zamawiający [zł]

Przewyższenie przez oferty zamierzonej kwoty Zamawiającego

[zł]

[%]

1

control process epc2 sp. z o.o

ul. Obrońców Modlina 16
30-733 Kraków

126 260 730,00

64 355 713,14

61 905 016,86

96

2

INSTAL WARSZAWA S.A.

04-394 Warszawa

ul. Siennicka 29

103 996 500,00

39 640786,86

62

3

Inżynieria Rzeszów S.A.

ul. Podkarpacka 59a

35-082 Rzeszów

97 942 501,50

33 586 788,36

52

 

Oferta z naj niższą ceną, czyli oferta firmy Inżynieria Rzeszów S.A. ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów z ceną 97 942 501,50 zł ,  przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  o 33 586 788,36 zł czyli o 52%.

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia znak Z1-K1/PUIK/POIiŚ/2018 do ceny najkorzystniejszej oferty, to znaczy do kwoty co najmniej  97 942 501,50 zł.

W związku z powyższym unieważniono postępowanie na podstawie Art.93 ust.1 p.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.


2018-12-10 14:59:12 - Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Informacja o unieważnieniu postępowania

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w  Łukowie unieważniło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego znak Z1-K1/PUIK/POIiŚ/2018 pn. „Kontrakt Nr 1 - Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych  w Łukowie” , prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Porównanie cen złożonych ofert z kwotą, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przedstawia poniższa tabela.

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty [zł] (w tym podatek VAT)

Kwota (z VAT-em), którą  zamierzał  przeznaczyć Zamawiający [zł]

Przewyższenie przez oferty zamierzonej kwoty Zamawiającego

[zł]

[%]

1

control process epc2 sp. z o.o

ul. Obrońców Modlina 16
30-733 Kraków

126 260 730,00

64 355 713,14

61 905 016,86

96

2

INSTAL WARSZAWA S.A.

04-394 Warszawa

ul. Siennicka 29

103 996 500,00

39 640786,86

62

3

Inżynieria Rzeszów S.A.

ul. Podkarpacka 59a

35-082 Rzeszów

97 942 501,50

33 586 788,36

52

 

Oferta z naj niższą ceną, czyli oferta firmy Inżynieria Rzeszów S.A. ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów z ceną 97 942 501,50 zł ,  przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  o 33 586 788,36 zł czyli o 52%.

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia znak Z1-K1/PUIK/POIiŚ/2018 do ceny najkorzystniejszej oferty, to znaczy do kwoty co najmniej  97 942 501,50 zł.

W związku z powyższym unieważniono postępowanie na podstawie Art.93 ust.1 p.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.


2018-12-10 14:59:12 - Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Informacja o unieważnieniu postępowania

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w  Łukowie unieważniło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego znak Z1-K1/PUIK/POIiŚ/2018 pn. „Kontrakt Nr 1 - Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych  w Łukowie” , prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Porównanie cen złożonych ofert z kwotą, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przedstawia poniższa tabela.

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty [zł] (w tym podatek VAT)

Kwota (z VAT-em), którą  zamierzał  przeznaczyć Zamawiający [zł]

Przewyższenie przez oferty zamierzonej kwoty Zamawiającego

[zł]

[%]

1

control process epc2 sp. z o.o

ul. Obrońców Modlina 16
30-733 Kraków

126 260 730,00

64 355 713,14

61 905 016,86

96

2

INSTAL WARSZAWA S.A.

04-394 Warszawa

ul. Siennicka 29

103 996 500,00

39 640786,86

62

3

Inżynieria Rzeszów S.A.

ul. Podkarpacka 59a

35-082 Rzeszów

97 942 501,50

33 586 788,36

52

 

Oferta z naj niższą ceną, czyli oferta firmy Inżynieria Rzeszów S.A. ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów z ceną 97 942 501,50 zł ,  przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  o 33 586 788,36 zł czyli o 52%.

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia znak Z1-K1/PUIK/POIiŚ/2018 do ceny najkorzystniejszej oferty, to znaczy do kwoty co najmniej  97 942 501,50 zł.

W związku z powyższym unieważniono postępowanie na podstawie Art.93 ust.1 p.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.


2018-12-10 14:59:12 - Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Informacja o unieważnieniu postępowania

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w  Łukowie unieważniło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego znak Z1-K1/PUIK/POIiŚ/2018 pn. „Kontrakt Nr 1 - Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych  w Łukowie” , prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Porównanie cen złożonych ofert z kwotą, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przedstawia poniższa tabela.

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty [zł] (w tym podatek VAT)

Kwota (z VAT-em), którą  zamierzał  przeznaczyć Zamawiający [zł]

Przewyższenie przez oferty zamierzonej kwoty Zamawiającego

[zł]

[%]

1

control process epc2 sp. z o.o

ul. Obrońców Modlina 16
30-733 Kraków

126 260 730,00

64 355 713,14

61 905 016,86

96

2

INSTAL WARSZAWA S.A.

04-394 Warszawa

ul. Siennicka 29

103 996 500,00

39 640786,86

62

3

Inżynieria Rzeszów S.A.

ul. Podkarpacka 59a

35-082 Rzeszów

97 942 501,50

33 586 788,36

52

 

Oferta z naj niższą ceną, czyli oferta firmy Inżynieria Rzeszów S.A. ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów z ceną 97 942 501,50 zł ,  przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  o 33 586 788,36 zł czyli o 52%.

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia znak Z1-K1/PUIK/POIiŚ/2018 do ceny najkorzystniejszej oferty, to znaczy do kwoty co najmniej  97 942 501,50 zł.

W związku z powyższym unieważniono postępowanie na podstawie Art.93 ust.1 p.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.


2018-12-10 14:59:12 - Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Informacja o unieważnieniu postępowania

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w  Łukowie unieważniło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego znak Z1-K1/PUIK/POIiŚ/2018 pn. „Kontrakt Nr 1 - Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych  w Łukowie” , prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Porównanie cen złożonych ofert z kwotą, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przedstawia poniższa tabela.

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty [zł] (w tym podatek VAT)

Kwota (z VAT-em), którą  zamierzał  przeznaczyć Zamawiający [zł]

Przewyższenie przez oferty zamierzonej kwoty Zamawiającego

[zł]

[%]

1

control process epc2 sp. z o.o

ul. Obrońców Modlina 16
30-733 Kraków

126 260 730,00

64 355 713,14

61 905 016,86

96

2

INSTAL WARSZAWA S.A.

04-394 Warszawa

ul. Siennicka 29

103 996 500,00

39 640786,86

62

3

Inżynieria Rzeszów S.A.

ul. Podkarpacka 59a

35-082 Rzeszów

97 942 501,50

33 586 788,36

52

 

Oferta z naj niższą ceną, czyli oferta firmy Inżynieria Rzeszów S.A. ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów z ceną 97 942 501,50 zł ,  przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  o 33 586 788,36 zł czyli o 52%.

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia znak Z1-K1/PUIK/POIiŚ/2018 do ceny najkorzystniejszej oferty, to znaczy do kwoty co najmniej  97 942 501,50 zł.

W związku z powyższym unieważniono postępowanie na podstawie Art.93 ust.1 p.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.


2018-12-10 14:59:12 - Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Informacja o unieważnieniu postępowania

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w  Łukowie unieważniło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego znak Z1-K1/PUIK/POIiŚ/2018 pn. „Kontrakt Nr 1 - Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych  w Łukowie” , prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Porównanie cen złożonych ofert z kwotą, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przedstawia poniższa tabela.

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty [zł] (w tym podatek VAT)

Kwota (z VAT-em), którą  zamierzał  przeznaczyć Zamawiający [zł]

Przewyższenie przez oferty zamierzonej kwoty Zamawiającego

[zł]

[%]

1

control process epc2 sp. z o.o

ul. Obrońców Modlina 16
30-733 Kraków

126 260 730,00

64 355 713,14

61 905 016,86

96

2

INSTAL WARSZAWA S.A.

04-394 Warszawa

ul. Siennicka 29

103 996 500,00

39 640786,86

62

3

Inżynieria Rzeszów S.A.

ul. Podkarpacka 59a

35-082 Rzeszów

97 942 501,50

33 586 788,36

52

 

Oferta z naj niższą ceną, czyli oferta firmy Inżynieria Rzeszów S.A. ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów z ceną 97 942 501,50 zł ,  przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  o 33 586 788,36 zł czyli o 52%.

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia znak Z1-K1/PUIK/POIiŚ/2018 do ceny najkorzystniejszej oferty, to znaczy do kwoty co najmniej  97 942 501,50 zł.

W związku z powyższym unieważniono postępowanie na podstawie Art.93 ust.1 p.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.


2018-12-10 14:59:12 - Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Informacja o unieważnieniu postępowania

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w  Łukowie unieważniło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego znak Z1-K1/PUIK/POIiŚ/2018 pn. „Kontrakt Nr 1 - Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych  w Łukowie” , prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Porównanie cen złożonych ofert z kwotą, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przedstawia poniższa tabela.

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty [zł] (w tym podatek VAT)

Kwota (z VAT-em), którą  zamierzał  przeznaczyć Zamawiający [zł]

Przewyższenie przez oferty zamierzonej kwoty Zamawiającego

[zł]

[%]

1

control process epc2 sp. z o.o

ul. Obrońców Modlina 16
30-733 Kraków

126 260 730,00

64 355 713,14

61 905 016,86

96

2

INSTAL WARSZAWA S.A.

04-394 Warszawa

ul. Siennicka 29

103 996 500,00

39 640786,86

62

3

Inżynieria Rzeszów S.A.

ul. Podkarpacka 59a

35-082 Rzeszów

97 942 501,50

33 586 788,36

52

 

Oferta z naj niższą ceną, czyli oferta firmy Inżynieria Rzeszów S.A. ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów z ceną 97 942 501,50 zł ,  przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  o 33 586 788,36 zł czyli o 52%.

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia znak Z1-K1/PUIK/POIiŚ/2018 do ceny najkorzystniejszej oferty, to znaczy do kwoty co najmniej  97 942 501,50 zł.

W związku z powyższym unieważniono postępowanie na podstawie Art.93 ust.1 p.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.


2018-12-10 14:59:12 - Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Informacja o unieważnieniu postępowania

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w  Łukowie unieważniło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego znak Z1-K1/PUIK/POIiŚ/2018 pn. „Kontrakt Nr 1 - Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych  w Łukowie” , prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Porównanie cen złożonych ofert z kwotą, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przedstawia poniższa tabela.

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty [zł] (w tym podatek VAT)

Kwota (z VAT-em), którą  zamierzał  przeznaczyć Zamawiający [zł]

Przewyższenie przez oferty zamierzonej kwoty Zamawiającego

[zł]

[%]

1

control process epc2 sp. z o.o

ul. Obrońców Modlina 16
30-733 Kraków

126 260 730,00

64 355 713,14

61 905 016,86

96

2

INSTAL WARSZAWA S.A.

04-394 Warszawa

ul. Siennicka 29

103 996 500,00

39 640786,86

62

3

Inżynieria Rzeszów S.A.

ul. Podkarpacka 59a

35-082 Rzeszów

97 942 501,50

33 586 788,36

52

 

Oferta z naj niższą ceną, czyli oferta firmy Inżynieria Rzeszów S.A. ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów z ceną 97 942 501,50 zł ,  przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  o 33 586 788,36 zł czyli o 52%.

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia znak Z1-K1/PUIK/POIiŚ/2018 do ceny najkorzystniejszej oferty, to znaczy do kwoty co najmniej  97 942 501,50 zł.

W związku z powyższym unieważniono postępowanie na podstawie Art.93 ust.1 p.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.


2018-12-10 14:59:12 - Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Informacja o unieważnieniu postępowania

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w  Łukowie unieważniło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego znak Z1-K1/PUIK/POIiŚ/2018 pn. „Kontrakt Nr 1 - Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych  w Łukowie” , prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Porównanie cen złożonych ofert z kwotą, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przedstawia poniższa tabela.

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty [zł] (w tym podatek VAT)

Kwota (z VAT-em), którą  zamierzał  przeznaczyć Zamawiający [zł]

Przewyższenie przez oferty zamierzonej kwoty Zamawiającego

[zł]

[%]

1

control process epc2 sp. z o.o

ul. Obrońców Modlina 16
30-733 Kraków

126 260 730,00

64 355 713,14

61 905 016,86

96

2

INSTAL WARSZAWA S.A.

04-394 Warszawa

ul. Siennicka 29

103 996 500,00

39 640786,86

62

3

Inżynieria Rzeszów S.A.

ul. Podkarpacka 59a

35-082 Rzeszów

97 942 501,50

33 586 788,36

52

 

Oferta z naj niższą ceną, czyli oferta firmy Inżynieria Rzeszów S.A. ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów z ceną 97 942 501,50 zł ,  przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  o 33 586 788,36 zł czyli o 52%.

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia znak Z1-K1/PUIK/POIiŚ/2018 do ceny najkorzystniejszej oferty, to znaczy do kwoty co najmniej  97 942 501,50 zł.

W związku z powyższym unieważniono postępowanie na podstawie Art.93 ust.1 p.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.


2018-12-10 14:59:12 - Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Informacja o unieważnieniu postępowania

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w  Łukowie unieważniło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego znak Z1-K1/PUIK/POIiŚ/2018 pn. „Kontrakt Nr 1 - Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych  w Łukowie” , prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Porównanie cen złożonych ofert z kwotą, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przedstawia poniższa tabela.

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty [zł] (w tym podatek VAT)

Kwota (z VAT-em), którą  zamierzał  przeznaczyć Zamawiający [zł]

Przewyższenie przez oferty zamierzonej kwoty Zamawiającego

[zł]

[%]

1

control process epc2 sp. z o.o

ul. Obrońców Modlina 16
30-733 Kraków

126 260 730,00

64 355 713,14

61 905 016,86

96

2

INSTAL WARSZAWA S.A.

04-394 Warszawa

ul. Siennicka 29

103 996 500,00

39 640786,86

62

3

Inżynieria Rzeszów S.A.

ul. Podkarpacka 59a

35-082 Rzeszów

97 942 501,50

33 586 788,36

52

 

Oferta z naj niższą ceną, czyli oferta firmy Inżynieria Rzeszów S.A. ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów z ceną 97 942 501,50 zł ,  przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  o 33 586 788,36 zł czyli o 52%.

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia znak Z1-K1/PUIK/POIiŚ/2018 do ceny najkorzystniejszej oferty, to znaczy do kwoty co najmniej  97 942 501,50 zł.

W związku z powyższym unieważniono postępowanie na podstawie Art.93 ust.1 p.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.


2018-12-10 14:59:12 - Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Informacja o unieważnieniu postępowania

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w  Łukowie unieważniło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego znak Z1-K1/PUIK/POIiŚ/2018 pn. „Kontrakt Nr 1 - Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych  w Łukowie” , prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Porównanie cen złożonych ofert z kwotą, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przedstawia poniższa tabela.

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty [zł] (w tym podatek VAT)

Kwota (z VAT-em), którą  zamierzał  przeznaczyć Zamawiający [zł]

Przewyższenie przez oferty zamierzonej kwoty Zamawiającego

[zł]

[%]

1

control process epc2 sp. z o.o

ul. Obrońców Modlina 16
30-733 Kraków

126 260 730,00

64 355 713,14

61 905 016,86

96

2

INSTAL WARSZAWA S.A.

04-394 Warszawa

ul. Siennicka 29

103 996 500,00

39 640786,86

62

3

Inżynieria Rzeszów S.A.

ul. Podkarpacka 59a

35-082 Rzeszów

97 942 501,50

33 586 788,36

52

 

Oferta z najniższą ceną, czyli oferta firmy Inżynieria Rzeszów S.A. ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów z ceną 97 942 501,50 zł ,  przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  o 33 586 788,36 zł czyli o 52%.

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia znak Z1-K1/PUIK/POIiŚ/2018 do ceny najkorzystniejszej oferty, to znaczy do kwoty co najmniej  97 942 501,50 zł.

W związku z powyższym unieważniono postępowanie na podstawie Art.93 ust.1 p.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.


2018-08-29 11:05:41 - Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Wszczęto postępowanie przetargowe na modernizację Oczyszczalni ścieków

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, pod adresem https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:377458-2018:TEXT:PL:HTML&tabId=1  i pod znakiem  2018/S 165-377458 , zostało zamieszczone w dniu 29.08.2018 r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na  Modernizację oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych  w Łukowie Kontrakt Nr 1 - Zadanie nr 1 .

Jest to główne zadanie realizowane w ramach Projektu pt. Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej objętego dofinansowaniem z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0098/17-00 z dnia 2017-12-28.

Pełna treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej Przedsiębiorstwa PUIK Sp. z o.o. pod adresem http://puik.lukow.pl/index.php?id=04171230

Termin składania ofert – 19 października 2018 roku.


2018-07-06 13:22:05 - Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Przetarg rozstrzygnięty na rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Łukowie - Kontrakt Nr 2: Zadanie nr 2

Szczegóły w zakładce Przetargi - Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Łukowie - Kontrakt Nr 2: Zadanie nr 2


2018-03-20 13:15:05 - Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Ogłoszenie przetargu na rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Łukowie - Kontrakt Nr 2: Zadanie nr 2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., 21-400 Łuków, ul. Partyzantów 6b,  województwo lubelskie, powiat łukowski, tel. (25)-798-23-17, 798-22-04, fax. (25)-798-22-04, www.puik.lukow.pl ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn:

„Rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Łukowie - Kontrakt Nr 2: Zadanie nr 2”

zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych, w ramach Projektu dofinansowanego ze środków POIiŚ 2014-2020 pt. „Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej”.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12 maja 2018 roku pod nr 2018/S 090-204821 i adres: http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:204821-2018:TEXT:PL:HTML .

Termin składania ofert: 26 czerwiec 2018r. do godz. 14.00.

Termin otwarcia ofert: 26 czerwiec 2018r. godz. 14.10.

Oferty należy składać w pok. nr 10 – Sekretariacie siedziby Zamawiającego lub drogą pocztową, ul. Partyzantów 6b, 21-400 Łuków.

Kryteria wyboru ofert: cena – 100%.

Warunki udziału w postępowaniu: zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Pełna treść SIWZ jest dostępna w zakładce "Przetargi"


2017-12-29 18:00:18 - Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Umowa na dofinansowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków podpisana

Miło nam poinformować, że w dniu 28 grudnia 2017 r. została zawarta, pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie a Narodowym Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej, umowa o dofinansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej”. Dokumenty podpisali Prezes Zarządu NFOŚiGW Pan Kazimierz Kujda oraz Prezes PUIK Sp. z o.o. w Łukowie Pan Władysław Karaś.

Umowę podpisano w obecności Burmistrza Łukowa Pana Dariusza Szustka, Sekretarza Miasta Pana Ryszarda Szczygła, Zastępcy Dyrektora d/s Technicznych PUIK Pana Wiesława Iwana oraz Głównej Księgowej PUIK Pani Ewy Świerczewskiej.

Całkowita wartość projektu to ok. 76 000 000 PLN netto.

Dofinansowanie w wysokości 47 880 300 PLN. 

Podpisana umowa na dofinansowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Łukowie from PUIK on Vimeo.


2017-08-08 11:31:39 - Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Dobre i ważne wiadomości dla Łukowa

 Na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) ukazała się aktualizacja listy rankingowej konkursu nr POIiŚ.2.3/3/2016 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach POIiŚ 2014-2020. W ramach tego konkursu wniosek Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie o dofinansowanie zadania " Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej" uzyskał planowane dofinansowanie w wyskości 47 880 303,38 zł. Całkowita wartość projektu to ok. 76 000 000 PLN (bez VAT). Jednocześnie informujemy, że nadal trwa ocena merytoryczna naszego wniosku. Spodziewane rozstrzygnięcie konkursu planowane jest we wrześniu br. O dalszych postępach w przedmiocie ważnego dla miasta zadania prezes PUIK Władysław Karaś będzie Państwa informować na bieżąco.


2017-08-02 13:28:21 - Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

PUIK w Łukowie na liście rankingowej konkursu nr POIS.2.3/3/2016

Pismem z dnia 2017.07.14 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) poinformował, że wniosek Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie o dofinansowanie Projektu pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, otrzymał 29 punktów i został umieszczony na miejscu nr 20 listy rankingowej konkursu nr POIS.2.3/3/2016 z kwotą dofinansowania 29.694.899,68zł.

Tym samym wniosek został przekazany do drugiego etapu oceny, jakim jest ocena merytoryczna II stopnia.

Według Harmonogramu konkursu nr  POIS.2.3/3/2016, rozstrzygnięcie tego  konkursu powinno nastąpić we wrześniu b. roku.


2017-04-25 10:53:00 - Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Wniosek Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z .o.o. o dofinansowanie został oceniony pozytywnie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że  wniosek Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. o dofinansowanie projektu pn:"Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej" spełnił kryteria formalne oraz merytoryczne I stopnia i został oceniony pozytywnie.

Całkowita wartość projektu to ok. 76 000 000 PLN (bez VAT). Przedsiębiorstwo PUIK wnioskuje o dofinansowanie w wysokości 47 880 300 PLN. Po ocenie wszystkich wniosków NFOŚIGW sporządzi listy rankingowe.
 


2017-02-24 14:12:55 - Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Wniosek do NFOŚiGW w Warszawie złożony.

 W dniu 23.02.2017 r. Prezes PUIK Władysław Karaś złożył w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek o dofinansowanie ważnej dla mieszkańców Łukowa inwestycji jaką będzie " Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetworzeniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej." Złożony wniosek przez najbliższe tygodnie będzie rozpatrywany pod względem kompletności dokumentów i załączników oraz pod względem merytorycznym. Przybliżona wartość inwestycji opiewa na kwotę blisko 76 000 000 zł.


2017-01-31 14:20:54 - Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Gotowy wniosek do NFOŚiGW o dotację na realizację inwestycji

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. planuje w lutym br. złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dotację na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej”.

Zakres inwestycji obejmuje:
- modernizację oczyszczalni w kwocie 50 647 tys. PLN,
- rozbudowę i renowację systemu kanalizacji sanitarnej (około 11 km) w kwocie 8 809 tys. PLN,
- rozbudowę i renowację systemu wodociągowego (około 12 km) w kwocie 7 434 tys. PLN,
- modernizację Stacji Uzdatniania Wody w kwocie 1 805 tys. PLN,
- zakup pojazdów specjalnych i specjalistycznych w kwocie 2 675 tys. PLN,
- pozostałe nakłady inwestycyjne w kwocie 4 750 tys. PLN.

Łączna kwota inwestycji wynosi 76 120 tys. PLN netto.

Inwestycja poprawi atrakcyjność Łukowa poprzez rozwój infrastruktury komunalnej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska naturalnego oraz zwiększy efektywność eksploatacji urządzeń i sieci wodociągowo – kanalizacyjnych.

Prezentacja projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej”


2017-01-17 12:18:50 - Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Wniosek do Burmistrza i Rady Miasta Łuków

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie złożyło wniosek do Burmistrza i Rady Miasta Łuków w sprawie podjęcia dwóch uchwał:

1) Projekt Uchwały związanej z Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w  Łukowie na lata 2017-2022.

Sektor kanalizacyjny

Sektor wodociągowy

Budynki

Nakłady

2) Projekt Uchwały upoważniającej Przedsiębiorstwo PUIK Sp. z o.o. w Łukowie do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcie do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 


2016-03-01 09:37:01 - Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej w Łukowie podpisało umowę z Wykonawcą w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020

25 lutego 2016r. podpisano umowę z firmą E.CORAX Sp. z o.o. z Zielonej Góry na „Opracowanie kompletu dokumentów oraz uzyskanie stosownych uzgodnień i decyzji niezbędnych do złożenia przez Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej w Łukowie sp. z o.o. wniosku o dofinansowanie w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 – 2020 OŚ PRIORYTETOWA II OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU zadania pt.: „ Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Łukowie w zakresie gospodarki osadowej poprzez przystosowanie oczyszczalni do unieszkodliwiania osadów w sposób inny niż składowanie – odzysk i wykorzystanie biogazu. Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej. Modernizacja systemu zaopatrzenia miasta Łuków w wodę”. Zakres umowy m. in. obejmuje: 1) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łukowie łącznie z węzłem osadowym, pasteryzacją (hydrolizą termiczną) osadów i odzyskiem biogazu poprzez jego energetyczne wykorzystanie, 2) Modernizacja starych odcinków sieci kanalizacyjnej, 3) Modernizacja terenowych przepompowni ścieków, 4) Budowa nowych sieci kanalizacyjnych, 5) Zakupy sprzętu i urządzeń.


2016-03-01 09:37:01 - Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej w Łukowie podpisało umowę z Wykonawcą w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020

25 lutego 2016r. podpisano umowę z firmą E.CORAX Sp. z o.o. z Zielonej Góry na „Opracowanie kompletu dokumentów oraz uzyskanie stosownych uzgodnień i decyzji niezbędnych do złożenia przez Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej w Łukowie sp. z o.o. wniosku o dofinansowanie w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 – 2020 OŚ PRIORYTETOWA II OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU zadania pt.: „ Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Łukowie w zakresie gospodarki osadowej poprzez przystosowanie oczyszczalni do unieszkodliwiania osadów w sposób inny niż składowanie – odzysk i wykorzystanie biogazu. Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej. Modernizacja systemu zaopatrzenia miasta Łuków w wodę”. Zakres umowy m. in. obejmuje: 1) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łukowie łącznie z węzłem osadowym, pasteryzacją (hydrolizą termiczną) osadów i odzyskiem biogazu poprzez jego energetyczne wykorzystanie, 2) Modernizacja starych odcinków sieci kanalizacyjnej, 3) Modernizacja terenowych przepompowni ścieków, 4) Budowa nowych sieci kanalizacyjnych, 5) Zakupy sprzętu i urządzeń.