Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie
» Projekty » Modernizacja oczyszczalni ścieków .. » JRP
Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Logo Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko
Logo PUIK
Logo Unia Europejska Fundusz Spójności

Jednostka realizująca projekt

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie na czas realizacji Projektu pn."Modernizacja oczyszczalni ścieków  z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej" z dniem 01.01.2018r. powołuje Jednostkę Realizującą Projekt (JRP) w składzie:

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO)
Władysław Karaś 

Kierownik JRP / Zastępca MAO
Wiesław Iwan

Zespół Ekonomiczno - Finansowy
Ewa Świerczewska
Marianna Momot

Zespół Techniczny
Henryk Soćko
Adam Kitliński

Zespół Organizacyjny
Lidia Celińska
Stanisław Jędrzejkowski
Zbigniew Cabaj

Celem prac JRP jest nadzór nad właściwą realizacją inwestycji.