Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie
» Projekty » Modernizacja oczyszczalni ścieków .. » Zakres techniczny
Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Logo Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko
Logo PUIK
Logo Unia Europejska Fundusz Spójności

Zakres techniczny

 

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków

( w tym budowa instalacji do wytwarzania biogazu) - szt.1

2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej - 6,55 km

3. Zmodernizowanie sieci kanalizacyjnej - 3,96 km

4. Rozbudowa sieci wodociągowej - 1,55 km

5. Remont sieci wodociągowej - 9,98 km

6. Modernizacja stacji uzdatniania wody - szt.1