Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie
» Projekty » Modernizacja oczyszczalni ścieków .. » Efekt inwestycji
Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Logo Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko
Logo PUIK
Logo Unia Europejska Fundusz Spójności

Efekt inwestycji

Poprawa atrakcyjności Łukowa poprzez rozwój infrastruktury komunalnej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska naturalnego.

Zwiększenie efektywności eksploatacji urządzeń i sieci wodociągowo - kanalizacyjnych.

Zgodność gospodarki osadowej z wymogami w zakresie zagospodarowania odpadów.

Obniżenie awaryjności urządzeń.

Zapewnienie stabilnego procesu usuwania zanieczyszczeń w ściekach.