Logo firmy PUIK
Ikona - strona główna » Przetargi » Przetargi

Sprzedaż samochodu asenizacyjnego

2021-07-20 14:11:28

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu asenizacyjnego

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie podaje niniejszym do wiadomości, że posiada do sprzedaży samochód asenizacyjny Renault MIDLUM 220.12:

Samochód ciężarowy
TYP: asenizacyjny, marka Renault, model Midlum 220.12
Rok prod.: 2010
Przebieg: 242 tyś. km
Nr rejestracyjne: LLU 06900

Sprzedawany samochód był eksploatowany w Przedsiębiorstwie PUIK przez około 10 lat, aktualnie nieużytkowany, silnik pojazdu nie był uruchamiany od lutego 2021r. Posiada aktualne ubezpieczenie oraz aktualne badanie techniczne (do 21.07.2021).  

Samochód można oglądać w dni robocze od godz. 8:00 do 14:00 na Oczyszczalni Ścieków w Łukowie ul. Prusa 14.

Osobą upoważnioną do kontaktów z zainteresowanymi jest Pan Mirosław Szkołut tel.(0-25) 798 23 17 w godz. 8:00-14:00.

Przedsiębiorstwo sprzeda w/w samochód w stanie technicznym takim, w jakim znajduje się w chwili sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady i usterki techniczne. Cena minimalna 83 300,00 złotych netto (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych)

Oferty z ceną prosimy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na samochód asenizacyjny do dnia 16.08.2021 r. do godziny 12:00 w sekretariacie PUIK sp. z o.o. w Łukowie ul. Partyzantów 6b.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.08.2021r. o godz. 12:15.

Oferty, które nie będą zawierały konkretnej ceny podanej w złotych PLN lub będą z ceną niższą od minimalnej zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane. Przekazanie wylicytowanego samochodu z dokumentami do rejestracji odbędzie się po wpłaceniu zaoferowanej kwoty w terminie do 14 dni od dnia otwarcia ofert. Brak wpłaty w podanym terminie oznacza rezygnację z zakupu.

Zapraszamy.                         

Zarząd PUIK Sp. z o.o.        
Łuków dn. 20.07.2021r.

 

Data wprowadzenia przetargu
2021-07-20 14:03:19
Stan
Postępowania w toku
Termin składania ofert
2021-08-16 12:00:00
Dostępne pliki do pobrania
Sprzedaz samochodu asenizacyjnego.zip
Data wprowadzenia: 2021-07-20 14:13:20
Powiązane linki