Logo firmy PUIK
Ikona - strona główna » Aktualności » Informacje
2021-03-12 11:04:22
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Stankiewicza w Łukowie

Przedsiębiorstwo Usług i inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie informuje, iż w dniu
10 marca 2021 r. zostały odebrane roboty budowlane, przy budowie kanalizacji sanitarnej  przy ul. Stankiewicza w Łukowie. Wykonawcą robót była firma P.U.H. „MEL_KAN” Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76c, 21-400 Łuków. W ramach inwestycji została wykonana sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 377,5 m.

Zakończenie budowy zostało zgłoszone do Wojewódzkiego Inspektoratu Budowlanego w Lublinie oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łukowie i obecnie trwają prace odbiorowe przez ww. instytucje.

Zainteresowani mieszkańcy ul. Stankiewicza mogą składać wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej PUIK.
Druk wniosku dostępny jest w nw. lokalizacji:
Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci (Formularz A-wwp).

Inwestycja została zrealizowana w ramach Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej” – Zadanie nr 4 Sieć kanalizacyjna - nowe odcinki (Część II).   Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.