Logo firmy PUIK
Ikona - strona główna » Laboratorium » Zakres badań

Laboratorium

badań wody i ścieków

Ankieta

Uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety, która pozwoli nam doskonalić poziom naszych usług zgodnie z Państwa oczekiwaniami i propozycjami. Wypełnioną ankietę należy przesłać na nasz adres faxem na numer: 025-798-22-04 lub pocztą na adres: Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. Laboratorium ul. B. Prusa 14, 21-400 Łuków lub na adres email: email lab małpka puik kropka lukow kropka pl

Zakres badań - cennik usług - analizy laboratoryjne

 

Lp.

Badana cecha

Norma / Procedura badawcza

Cena netto za 1 próbkę

I. Badania fizykochemiczne i pobieranie próbek wody

1.

Pobierania próbek wody do badań fizycznych, chemicznych i sensorycznych A

PN-ISO 5667-5:2017-10

14,00

2.

Odczyn (pH) A

PN-EN ISO 10523:2012

15,00

3.

Przewodność elektryczna właściwa A

PN-EN 27888:1999

32,00

4.

Stężenie chlorków A

PN-ISO 9297:1994

19,00

5.

Stężenie jonu amonowego A

PN-ISO 7150-1:2002

26,00

6.

Stężenie azotanów A

PN - 82/C-04576/08 1)

33,00

7.

Stężenie azotynów A

PN-EN 26777:1999

26,00

8.

Stężenie żelaza A

PB-11 wyd. 04/02.01.2020 (na podstawie testu Merck 14761)

22,00

9.

Stężenie manganu A

PB-18 wyd.04/02.01.2020 (na podstawie testu HACH LANGE LCW 532)

39,00

       

10.

Liczba progowa zapachu TON A

PN-EN 1622:2006

26,00

11.

Liczba progowa smaku TFN A

PN-EN 1622:2006

22,00

12.

Barwa A

PN-EN ISO 7887:2012 metoda D +Ap1:2015-06

18,00

13.

Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (Twardość ogólna) A

PN-ISO 6059:1999

31,00

14.

Mętność A

PN-EN ISO 7027-1:2016-09

41,00

15.

Stężenie chloru wolnego A

PB-16 wyd.04/02.01.2020 (na podstawie testu MACHERY-NAGEL visocolor HE Chlor 920015)

20,00

       

II. Badania mikrobiologiczne i pobieranie  próbek wody

1.

Pobierania próbek do analiz mikrobiologicznych A

PN-EN ISO 19458:2007

21,00

2.

Liczba Escherichia coli A
metoda Colilert

PN-EN ISO 9308-2:2014-06

59,00

3.

Liczba bakterii grupy coli A
metoda Colilert

PN-EN ISO 9308-2:2014-06

4.

Liczba Escherichia coli A
metoda filtracji membranowej

PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04

74,00

5.

Liczba bakterii grupy coli A
metoda filtracji membranowej

PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04

6.

Liczba Enterokoki A

Metoda filtracji membranowej

PN-EN ISO 7899-2:2004

43,00

7.

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C A

Metoda płytkowa / posiew wgłębny

PN-EN ISO 6222:2004

43,00

8.

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C A

Metoda płytkowa /  posiew wgłębny

PN-EN ISO 6222:2004

43,00

       

III. Badania fizykochemiczne i pobieranie próbek ścieków, wody rzecznej

1.

Pobierania próbek ścieków do badań chemicznych i fizycznych A - próbka jednorazowa

PN-ISO 5667-10:1997

14,00

2.

Pobierania próbek wody rzecznej do  badań chemicznych i fizycznych A - próbka jednorazowa

PN-EN ISO 5667-6:2016-12 p.7.4

14,00

3.

Temperatura pobranej próbki ścieków A

PN-77/C-04584

7,00

4.

Odczyn (pH) A

PN-EN ISO 10523:2012

15,00

5

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)

PB-02 wyd. 04/16.01.2020 (Metoda OXI TOP)

10,00

6

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)A

PN-EN 1899-2:2002

59,00

7

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)A

PN-EN ISO 5815-1:2019-12 59,00

8.

Tlen rozpuszczony

PN-EN ISO 5814:2013-04

14,00

9.

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr)A

PN-ISO 15705:2005

83,00

10.

Stężenie chlorków A

PN-ISO 9297:1994

22,00

11.

Stężenie azotu amonowego A

PN-ISO 7150-1:2002

33,00

12.

Stężenie azotu azotanowego A

PN - 82/C-04576/08 1)

40,00

13.

Stężenie azotu azotynowego A

PN-EN 26777:1999

33,00

14.

Stężenie azotu Kjeldahla A

PN-EN 25663:2001

86,00

15.

Stężenie azotu ogólnego A metoda obliczeniowa: suma azotu azotonowego, azotynowego i Kjeldahla

PN-73/C-04576-14 1)

159,00

16.

Stężenie azotu ogólnego A

PB-10 wyd. 04/02.01.2020 (na podstawie testów Merck 14537, 14763)

112,00

17.

Stężenie fosforu ogólnego A

PN-EN ISO 6878:2006 p. 7+Ap1:2010 +Ap2:2010

58,00

18.

Zawiesiny ogólne   A

PN-EN 872:2007 + Ap1:2007

49,00

19.

Sucha pozostałość

PN-78/C-04541 1)

42,00

20.

Substancje rozpuszczone A

PN-78/C-04541 1)

80,00

21.

Stężenie substancji ekstrahujących się eterem naftowym A

PB-20 wyd. 05/02.01.2020

80,00

22.

Stężenie siarczanów A

PN-ISO 9280:2002

101,00

       

IV. Badania fizykochemiczne i pobieranie próbek osadów ściekowych

1.

Pobieranie próbek osadów z oczyszczalni ścieków

PN-EN ISO 5667-13:2011

14,00

2.

Sucha pozostałość

PN-EN 12880:2004 42,00

3.

Zawartość wody

PN-EN 12880:2004 42,00

4.

Pozostałość po prażeniu suchej masy osadu

PN-EN 12879:2004 1) 70,00

5.

Strata przy prażeniu suchej masy osadu

PN-EN 12879:2004 1) 70,00

6.

Indeksu objętości osadu czynnego

PB-09 wyd. 04/16.01.2020 70,00

7.

Indeksu gęstości osadu czynnego

PB-09 wyd. 04/16.01.2020 70,00

8.

Zawiesina ogólna

PB-09 wyd. 04/16.01.2020

46,00

9.

Opad w cylindrze po ½

PB-09 wyd. 04/16.01.2020

10,00

10.

Odczyn pH

PN-EN  ISO 10523:2012

15,00

Dojazd i transport próbek do Laboratorium: 1,00 zł netto/km

       

A - Metody akredytowane przez Polskie centrum Akredytacji, certyfikat akredytacji PCA AB 1067

1) - Norma wycofana przez PKN bez zastąpienia

 

 Do powyższych cen doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami podatku od towarów i usług.