Logo firmy PUIK
Ikona - strona główna » Firma » O nas

dane firmy

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie
ul.Partyzantów 6b
21-400 Łuków


REGON 710063672


Numer KRS 0000026403


NIP 825-000-38-54


PKO Bank Polski SA
Numer rachunku bankowego: 39 1020 1260 0000 0702 0012 6615

struktura organizacyjna

działalność

Naszym zadaniem jest zapewnienie zaopatrzenia w wodę, odbioru ścieków oraz odpadów komunalnych, na terenie miasta Łukowa po możliwie najniższych cenach z zachowaniem norm jakościowych ochrony środowiska naturalnego. Tę misję przyjął Zarząd w 1995 roku.

Główne zasady realizacji misji:

  • zasada zrównoważonego rozwoju Przedsiębiorstwa w zakresie inwestowania w zasoby ludzkie oraz wykorzystania zasobów naturalnych,
  • dostosowanie poziomu usług do wymagań klienta, a cen do jego zdolności płatniczych oraz do niezbędnych kosztów gwarantujących odpowiednią jakość usług zgodnie z obowiązującym stanem prawnym,
  • ciągłe doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników i wykorzystywanie ich wiedzy praktycznej,
  • traktowanie ludzi jako dobra najwyższego,
  • poszanowanie i ochrona środowiska naturalnego: ziemi, wód i powietrza,
  • tworzenie zdrowej atmosfery pracy,
  • dbałość o wizerunek firmy, w której pracujemy i dążenie do ciągłego doskonalenia naszej pracy: indywidualnej i zespołowej,
  • racjonalne i oszczędne gospodarowanie zasobami materialnymi.