Logo firmy PUIK
Ikona - strona główna » Strefa Klienta » Informacja o jakości wody » Twardość wody

Tzw. twardość wody jest jej naturalną właściwością,  spowodowaną obecnością w niej rozpuszczonych związków mineralnych - głównie węglanów, wodorowęglanów, chlorków, siarczanów i krzemianów wapnia oraz magnezu. W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca  2007 r. (Dz.U. Nr 61, poz. 417 ze zmianami) określono dopuszczalną wartość twardości wody mieszczącą się w zakresie 60 - 500 mg/litr, w przeliczeniu na węglan wapnia CaCO3. Jest to wartość pożądana dla zdrowia ludzkiego. Twardość wody dostarczanej z łukowskich wodociągów mieści się najczęściej w zakresie 160 – 180 mg CaCO3/litr, co klasyfikuje ją jako wodę miękką. Dlatego uzdatnianie wody w Łukowie, zgodnie z jej przeznaczeniem do spożycia przez ludzi, nie obejmuje regulacji twardości – nie ma bowiem takiej potrzeby. Przypisywanie szczególnych walorów użytkowych bardzo miękkiej wodzie , zawierającej śladową ilość rozpuszczonych mikroelementów mineralnych, nie jest właściwe ze względów zdrowotnych. Mikroelementy w odpowiednich dawkach mają bowiem korzystne znaczenie dla zdrowia człowieka.

Można spotkać się z określeniem  twardości wody w innych jednostkach, np.:
- stopień niemiecki (odH); 1odH = 17,86 mg CaCO3/l,
- stopień francuski(oF); 1oF = 10 mg CaCO3/l,
- stopień angielski(oe); 1oe = 14,3 mg CaCO3/l.

Twardość naszej wody , np. 170 mg CaCO3/l, wynosi więc odpowiednio:
- w stopniach niemieckich :   170/17,86 = 9,5 odH,
- w stopniach francuskich :   170/10 = 17,0 oF,
- w stopniach angielskich: 170/14,3 = 11,9 oe.

W praktyce stosuje się opisowe określenia twardości wody (patrz źródło), dla których w poniższej tabeli zestawiono twardości odpowiadające poszczególnym rodzajom wody w różnych jednostkach miary:

Rodzaj wody

Twardość ogólna – stosowane jednostki miary

mg CaCO3/l

0dH

0F

0e

 Bardzo miękka

0-100

0-5,6

0-10

0-7

 Miękka

100-200

5,6-11,2

10-20

7-14

 Średnio twarda

200-350

11,2-19,6

20-35

14-24,5

 Twarda

350-550

19,6-30,8

35-55

24,5-38,5

 Bardzo twarda

>550

>30,8

>55

>38,5